ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ข้อมูลสำหรับบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร 2562 -2563

ข้อมูลสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา

เพื่อใช้ในวันซ้อม และงานพิธีประสาทปริญญาบัตร

- เอกสารการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

วิดีทัศน์สาธิตการรับปริญญาบัตร

- แผนผังการเดินรถและที่จอดรถ

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษา M.Ed.2563article

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 กรุณาตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด

การรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกผ่าน รอบที่ 1  รอบที่ 2 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ M.Ed.63

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศ

นียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สอบ

สัมภาษณ์สามารถตรวจคะแนนสอบ (รายบุคคล) และรายละเอียด

การรายงานตัวในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2563 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ระดับป.ตรี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย

ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ข้อปฏิบัติ

การสอบ และแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ไวรัสโคโรน่า 2019 รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ได้ที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (M.Ed.) article

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(M.Ed.) ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครสอบสามารถ

ตรวจสอบรายชื่อ และเวลาเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบ

ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 นี้

ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบ

ผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล) และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

นวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563

 

วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2563

วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

วิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต

และปริญญาโท  ด้วยมาตรการการลดการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

คลิ๊กที่นี่

ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียนเข้าศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 article

ประกาศวันสอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ Social Distancing ได้ที่นี่

ประกาศวิทยาลัยสันตพล เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 article

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 

ประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 18 มีนาคม  2563
ประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2563
ประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 12 เมษายน 2563

วิธีเรียนออนไลน์ ภาคเรียนฤดูร้อน/2563 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2562

ใช้วิธีเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ STU FLIP

โดยให้ศึกษาวิธีการเรียนออนไลน์ได้ตาม link นี้ คลิ๊กที่นี่

หน้า 7/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th