ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รอบที่ 1)

ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ (รอบที่ 1) วันเวลา สถานที่สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่. ตรวจสอบรายชื่อ || ข้อปฏิบัติการสอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองเรียกรายงานตัว หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาิชาชีพครู 2562article

ประกาศเรียกรายชื่อสำรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา

ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน และประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน  ที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 article

ประกาศผลสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติ

การสอน และ ประเภทผู้ไม่ปฏิบัติการสอน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ให้มารายงานตัวและดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยฯ มิฉะนั้น

จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำ

ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 สามารถตรวจสอบ

รายชื่อวัน/เวลาสอบสัมภาษณ์ และคะแนนสอบข้อเขียนรายบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน และประเภท

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอนที่ได้นำเอกสารมาส่งเพิ่มเติมระหว่าง

วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 สามารถตรวจสอบรายชื่อ (เพิ่มเติม) และ

ที่นั่งสอบ ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภทผู้ปฏิบัติการสอน และ ประเภทผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน

สามารถตรวจสอบรายชื่อ และที่นั่งสอบ ได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้วิทยาลัยสันตพล รับนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา

2562-2566 ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถดูประกาศรับสมัคร

และสอบคัดเลือกฯ ได้ที่นี่

ตารางการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล STU GAMES 2018

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางแบ่งสายการแข่งขันกีฬา

วิทยาลัยสันตพล รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ พัดกอล์ฟ แชร์บอลน้ำ เปตอง

เทเบิลเทนนิส วอลเล่ย์บอล และบาสเก็ตบอล

รวมทั้ง ตำแหน่ง Stand Cheer ได้ที่นี่

ตารางการแข่งขันและการประกวด งานสันตพลนิทรรศ 2561

ผู้เข้าแข่งขันทางวิชาการ และการประกวดทุกประเภท

สามารถตรวจรายละเอียดตารางเวลา และสถานที่จัด

การแข่งขันแต่ละประเภท ได้ที่นี่  ตารางการแข่งขัน 

แผนผังอาคาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านการพิจารณา

อนุมัติรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่ 

ประเภททุนเรียนฟรี 10,000 บาท    ประเภททุนโน้ตบุ๊ค      

ประเภททุน iPad mini  

ประกาศเพิ่มเติม (รอบสอง) ประเภททุน iPad mini   

ประเภททุนเรียนฟรี 10,000 บาท   หากมีข้อสงสัยสามารถ

ติดต่อ STU Service Center หรือสอบถามผ่าน Line :

@santapol_connect

หน้า 9/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th