ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียน 2/2566article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโท สามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ได้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ                 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2566

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียนได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และลงทะเบียนตามวันที่วิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ระดับปริญญาตรี                      วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับปริญญาโท                     วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต     ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน/2566

รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566article

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจำ1/2566
สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566  เป็นต้นไป 
โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ 
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565article

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา2565
วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566ได้ 
ที่นี่

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ./กรอ.
ในภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
การจองวันเซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืม กยศ. ได้ที่นี่

หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th