ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
ปฏิทินการศึกษา 2563 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท

 https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ปฏิทินการศึกษา ป_ตรี 2563.pdf

https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ปฏิทินการศึกษา-ป_บัณฑิต(1-63)-(2-63).pdf

https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ปฏิทินการศึกษา-M_ED รุ่น 5 ปีการศึกษา 2563.pdf

https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ปฏิทินการศึกษา 2-63และS-63 (ปรับเพราะโควิด).pdf

 https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ปฏิทินการศึกษา 2-63(ปรับเพราะโควิด).pdf

https://www.stu.ac.th/images/column_1590719104/ป_โท-ปฏิทินการศึกษา 2-63(ปรับเพราะโควิด).pdf
ข่าวงานทะเบียนและประมวลผล และงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคฤดูร้อน/2566article
รับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566article
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2567 article
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 2565 article
ปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565 article
ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564 article
Download เอกสารการขอกู้ยืม กยศ./กรอ. article
นักศึกษา รหัส 60-63 เซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืม กยศ. 2/2563
ประกาศผลการพิจารณา กยศ./กรอ.2563 รอบที่ 4
ตารางนัดลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563 article
ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2562
กำหนดวันประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ.กรอ. 2562
นักศึกษารหัส 58-61 ระดับปริญญาตรี รับเอกสารขอกู้ยืม กยศ. กรอ.2562 article
นักศึกษารหัส'61 นำผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. 2561article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
ตรวจสอบห้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 article
กำหนดการการกู้ยืม กยศ.กรอ.ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อสอบพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน/2559 article
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560article
ประกาศ วันและเวลาสอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article
ประกาศ วันและเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
ประกาศการสอบพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
แจ้งผลสอบการวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 article
ปฏิทินการศึกษา2559ป.บัณฑิต
ปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557article
ประกาศ วัน และ เวลา รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)
แจ้งผลการสอบวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
ประกาศ วัน และ เวลา รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) article
ประกาศ การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 article
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 article
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ประกาศ ข้อแนะนำในการลงทะเบียนข้อสอบวัดความรุ้เทียบโอนรายวิชา article
ประกาศผลการเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2556article
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี article
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article
แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา(สอบแก้ตัวรอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2556 article
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล article
การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
ประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 article
ประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article
แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 article
ประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ (สำหรับนักศึกษาที่สอบแก้ตัว) ประจำปีการศึกษา 2555 article
แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 article
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article
ปฎิทินการศึกษา ป.ตรี 2556 article
ประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 article
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article
กำหนดการการรับ Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 article
ตารางเรียนประจำภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2555 article
กำหนดการการรับ Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555 article
ตรวจสอบผังสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2555 article
กำหนดการวัดชุดครุย article
กำหนดการรับใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) article
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเพิ่มเติม) article
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) article
กำหนดการรับ Transcript สำนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2554 ได้ในวันที่ 28-29 เมษายน 2555 article
ตรวจสอบวัน/เวลา เลขที่นั่งสอบปลายภาค ระดับ ป.ตรี ภาคฤดูร้อน/2556article
ตารางเรียนประจำภาคฤดูร้อน/2554 article
ประกาศสอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article
กำหนดการวัดชุดครุย article
ตรวจสอบห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2553article
ประกาศผลการสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน/2553 article
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรีarticle
กำหนดการรับทรานสคริปต์article
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552
วันหยุดประจำปีการศึกษา 2554
คำร้อง online : STU Service Center
ปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท และปฏิทินกิจกรรม
คำร้อง STU Service Center
นักศึกษาต่างชาติ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา 2560 ระดับ ป.บัณฑิต วิทยาลัยสันตพล
ปฏิทินการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล
วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา 2555 article
ปฏิทินการศึกษา 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th