ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องเรียน วันเวลาเรียน และวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล article

ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ ด้านทักษธทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นต้น

การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษ สามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 19,20 เมษายน 2557 สามารถตรวจสอบรายละเอียด ได้ดังนี้

1. ประกาศสอบพิเศษ

2. สอบปลายภาค วันที่ 19 เมษายน 2557

3. สอบปลายภาค วันที่ 20 เมษายน 2557

4. สอบปลายภาค (ต่อ)

5. หมายเหตุ

ประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา รายวิชา ทดสอบความรู้ ได้ดังรายละเอียดนี้

ประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้  ประกาศสอบพิเศษ

หน้า 10/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th