ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 และ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ดังนี้  ประกาศสอบพิเศษ

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

กำหนด การรับ Transcript  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556 (ระดับปริญญาตรี  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู) สามารถมารับตั้งแต่ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 article

ประกาศการสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบพิเศษที่ได้รับการอนุมัติ สามารถติดต่อเข้าสอบในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียด  ประกาศการสอบพิเศษ

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556 article

บัณฑิตทุกท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555-2556

แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2

หน้า 11/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th