ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ (สำหรับนักศึกษาที่สอบแก้ตัว) ประจำปีการศึกษา 2555 article

ประกาศ วัน เวลา สอบ รายวิชาทดสอบความรู้ สำหรับนักศึกษาที่สอบแก้ตัว ประจำปีการศึกษา 2555

แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555  กรณีที่สอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัวได้ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 - วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี ได้

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

กำหนด การรับ Transcript  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2555 (ระดับปริญญาตรี) สามารถมารับตั้งแต่ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

ปฎิทินการศึกษา ป.ตรี 2556 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เช่น วันลงทะเบียนเรียน  วันลด-เพิ่มวิชา  วันสอบกลางภาค ปลายภาค   วันประกาศผล     การสอบ เป็นต้น

หน้า 12/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th