ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องเรียน วัน/เวลาเรียน และวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

 

 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบวัน เวลา เรียนและห้องเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  (เปลี่ยนแปลงห้องเรียนเพิ่มเติม) ดังรายละเอียดนี้

 

กำหนดการรับ Transcript สำนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2/2554 ได้ในวันที่ 28-29 เมษายน 2555 article

นักศึกษาที่จบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
ในภาคเรียนที่ 2/2554 ติดต่อขอรับในแสดงผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 28 - 29 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
**ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เซ็นสำเนาใบแสดงผลการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 28-29 เมษายน 2555 เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู

ตรวจสอบวัน/เวลา เลขที่นั่งสอบปลายภาค ระดับ ป.ตรี ภาคฤดูร้อน/2556article

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน/เวลาสอบและเลขที่นั่งสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคฤดูร้อน/2556 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ตารางเรียนประจำภาคฤดูร้อน/2554 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2554 สามารถตรวจสอบรายวิชา  ห้องเรียน วัน/เวลา เรียนและวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

หน้า 15/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th