ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศสอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article

ประกาศสอบพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบวัน เวลา สอบ ดังรายละเอียดนี้

กำหนดการวัดชุดครุย article

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตรในปี  2554  รับบริการวัดตัวตัดชุดครุย ตามวันเปิดทำการของวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้ - จนถึง 30 กันยายน 2554 ที่ห้อง STU SERVICE อาคาร The Bliss  ราคาค่าตัดชุดครุยพร้อมเครื่องหมาย 1,000 บาทต่อชุด

ตรวจสอบห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2553article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบห้องบรรยาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยสันตพล และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในวิทยาลัยสันตพล ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน/2553 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจสอบผลการสอบประจำภาคฤดูร้อน/2553 ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554

ขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาตรีarticle

นักศึกษาระดับปริญญาตรีขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคเรียนที่ 2/2553 ได้ที่ STU One Stop Service อาคาร The Bliss  ตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ์ 2554

หน้า 16/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th