ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 2565 article

นักศึกษา รหัส 64-65 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมจาก กยศ.
ปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืม
และกำหนดการเซ็นต์สัญญาและแบบยืนยันฯ ได้ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1    
ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 

ขั้นตอนการจองวัน/เวลาและเซ็นต์สัญญาฯ   

ปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
การกู้ยืม กยศ./กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2565 article

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รหัส 60-64 ที่ขอกู้ยืม กยศ./กรอ.
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้ตรวจสอบ
จำนวนเงินกู้ยืมกับ
กยศ. และบันทึกข้อมูลใน กยศ connect 
ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่
21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 
โดยนักศึกษาสามารถศึกษา 
ขั้นตอนและจองเซ็นต์แบบยืนยันฯ และวิธีการตรวจสอบและการบันทึก
ข้อมูลฯ ได้จาก 
VDO วิธีการกรอกวงเงินกู้ยืม กยศ.  

 

ตารางสอบปลายภาคและ Link เข้าสอบออนไลน์ 1/2564 article

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคทฤษฎี ระหว่าง

วันที่9-17 ตุลาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ

ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เป็นต้นไป

ขอให้นักศึกษาศึกษาข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

ก่อนทำการสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบตารางสอบออนไลน์

  และรับ link เข้าสอบปลายภาค 

- ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาคออนไลน์

 

Download เอกสารการขอกู้ยืม กยศ./กรอ. article

นักศึกษาและผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสันตพล สามารถ Download เอกสารคำขอกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ.
สำหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ต่อเนื่อง ได้ที่นี่

หน้า 2/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th