ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introกำหนดวันประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ.กรอ. 2562

นักศึกษาใหม่รหัส 62 สามารถตรวจสอบรายชื่อจาก

ประกาศผลการอนุมัติการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./

กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ประเภทรายเก่า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 

ประเภทรายใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยสันตพลนี้

นักศึกษารหัส 58-61 ระดับปริญญาตรี รับเอกสารขอกู้ยืม กยศ. กรอ.2562 article

นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์จะขอ

กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. หรือ กรอ.

ประจำปีการศึกษา 2562 ให้มารับเอกสารขอกู้ยืมฯ และกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งเอกสารที่ STU Service Center ระหว่างวันที่

30 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด

แบบคำขอกู้ยืมฯ ได้ที่นี่ ประเภท กยศ.  || ประเภท กรอ.

นักศึกษารหัส'61 นำผู้ปกครองลงนามสัญญากู้ยืม กยศ./กรอ. 2561article

นักศึกษา รหัส 61 ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม กยศ./กรอ. แล้ว ให้มาลงนัดวัน/เวลา

ในการลงนามในสัญญากู้ยืมฯ ที่ STU Service Center  ได้ตั้งแต่วันที่ 22

กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561ซึ่งในวันลงนามนักศึกษาจะต้องนำผู้ปกครองมา

ลงนามฯ ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส`61 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทรายใหม่ /รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) ได้ที่นี่

ตรวจสอบห้องเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องเรียน คลิ๊กที่นี่

หน้า 4/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th