ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศ วันและเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ได้ตามด้านล่างนี้
1. ประกาศวัน และเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้
2. รายชื่อสอบความวัดรู้

ประกาศการสอบพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ใน วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2559 สามารถขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระหว่างวันพุธที่ 7 กันยายน -  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ที่ STU Service Center

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 1-3

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนที่ 1-3 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่โดย ห้องที่ 1 = ห้องบรรยาย 124   ห้องที่ 2 = ห้องบรรยาย125 และห้องที่ 3 = ห้องบรรยาย 126 อาคารวิทยาลัยสันตพล ให้นักศึกษาเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ได้แจกให้แล้วในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

แจ้งผลสอบการวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 article

แจ้งผลสอบการวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ

หน้า 6/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th