ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศผลการเรียนระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2556article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจดูผลการเรียนประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีมติฉบับที่ 9/2557 เรื่องให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งรัฐและเอกชนทำการหยุด และวิทยาลัยได้มีประกาศหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่  23-25 พฤษภาคม 2557 ซึ่งส่งผลต่อการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 2556 คลิกดูรายละเอียด

ปฏิทินการศึกษา 2557 ป.ตรี article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เช่น วันลงทะเบียนเรียน  วันลด-เพิ่มวิชา  วันสอบกลางภาค ปลายภาค   วันประกาศผล     การสอบ เป็นต้น

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 3-18 พฤษภาคม 2557

แจ้งผลการทดสอบความรู้เพื่อเทียบโอนรายวิชา(สอบแก้ตัวรอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2556 article

กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านและนักศึกษาที่ขาดสอบแต่ละรายวิชา ให้นักศึกษาสอบแก้ตัววันสุดท้านในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 เมษายน 2557 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน/เวลาสอบ ที่นี่  ประกาศวัน/เวลา ทดสอบความรู้รอบ 3 
สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่นี่ คลิก รายชื่อนักศึกษาที่ทดสอบความรู้รอบที่ 3

หน้า 9/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th