ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล


ประมวลภาพศึกษาดูงานวันที่ 18 สิงหาคม 2553article

ภาพการทัศนศึกษาดูงานวันที่ 18 สิงหาคม 2553 วันนี้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าพบ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี ณ บริษัท สยามกลการ จำกัด โดยมี นายจักริน นันทโพธิเดช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร นำกลุ่มนักศึกษา MBA รุ่น 3 เข้าพบ และฟังบรรยายจากวิทยากร บริษัท สยามกลการ จำกัด

ประมวลภาพศึกษาดูงานวันที่ 17 สิงหาคม 2553article

วันที่ 17 สิงหาคม 2553  เวลา 9.00 - 12.00 น. เข้าฟังการบรรยาย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ
เวลา 14.00-16.00 น. ฟังบรรยายที่ตลาดหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก จำกัด

ประชุมสหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร เข้าร่วมประชุม     สหวิทยาการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 2 การบริหารจัดการบนฐานความพอเพียง” และบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา วิทยากรบรรยายพิเศษarticle

ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร วิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุม บริษัท เทพอรุโณทัย จังหวัดหนองคาย 

จัดงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา “มหาบัณฑิต” หลักสูตร MBA รุ่น 2

อธิการบดีวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ สปป.ลาว และผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาและคณบดีบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมพิธีงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา “มหาบัณฑิต” (MBA)  รุ่น 2

หน้า 7/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th