ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > โครงการ "เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง" ปีการศึกษา 2554

โครงการ "เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง" ปีการศึกษา 2554

         คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง” ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 12  กุมภาพันธ์  2555 โดยได้รับเกียรติจาก  คุณโอรสสา ฤทธิกาญจน์  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด  (ศูนย์การค้า ยูดีทาวน์ อุดรธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไร ให้พิชิตใจนายจ้าง” และได้รับเกียรติจาก คุณอัษฎาวุธ แพงสา Professional Hair and Makeup Artist (ร้าน M Salon) มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ และสาธิตการแต่งหน้า ในหัวข้อ “เทคนิคการแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพก่อนสมัครงาน”

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คือ ด้านการสัมภาษณ์งาน และด้านการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมฟังการบรรยาย ที่ห้องประชุม 244 ทั้งสิน 50 คน
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th