ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
รวมภาพกิจกรรม STU > ภาพบรรยากาศการสัมมนา“ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร(อุดรธานี)”

ภาพบรรยากาศการสัมมนา“ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร(อุดรธานี)”
         สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม(ICTI) สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย(RFID) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)    ได้มีหนังสือนำส่งวิทยาลัยสันตพล เพื่อมอบหมาย ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา  เข้าร่วมสัมมนา “การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์”
        การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ภายในที่ประชุมสัมมนากล่าวต้อนรับ โดย คุณวีรพงษ์  เต็งรังสรรค์  รองประธานสภาอุตสาหากรรมจังหวัดอุดรธานี  กล่าวรายงานโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   และ กล่าวเปิดงาน โดย นายฉัตรชัย  คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  วิทยากรนำสัมมนาประกอบด้วย นางกิ่งแก้ว  จูทะสมพากร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์และสายการประกอบ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   รศ.ดร.กวิน  สนธิเพิ่มพูน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายจำรัส  สว่างสมุทร  กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามาจากภาคราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการการผลิต การจัดการ การขนส่ง จังหวัดขอนแก่น อุดรธานีและหนองคาย  จำนวน 75 คน และบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงมาออกบู๊ทจับคู่ธุรกิจ จำนวน 26 บริษัท  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเซน ในการพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโครงการบัณฑิตศึกษา มีการทาบทามเชิญวิทยากรและบริษัทซอฟต์แวร์มาเข้าร่วมงาน “สันตพลนิทรรศ” โดยมีนักศึกษา MBA รุ่น 7 จาก สปป.ลาว จะมาร่วมงานในเดือนพฤศจิกายน ณ วิทยาลัยสันตพล ด้วยการประชุมสัมมนาเป็นไปด้วยความราบรื่น จัดขึ้น  ณ ห้องบ้านผือ   โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556  เวลา 08.00-16.30 น.


 


Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th