ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองนัดพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยกันในช่วงการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรึกษาปัญหา ผลกระทบ

จากโควิด-19 ต่อการเรียน รับคำแนะนำที่จะช่วยให้การ

ปรับตัวในสถานการณ์โควิดในระหว่างวันที่ 8-9 และ

15-16 กันยายน 2564 สามารถจองวัน/เวลาพบได้ที่นี่

โครงการ 23rd STU Virtual Walk and Run 2021

ชมรมกีฬาและชมรม STU IT Smart วิทยาลัยสันตพล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "23 ปี วิทยาลัยสันตพล

พร้อมกันเดิน ร่วมกันวิ่ง สู่เป้าหมายเดียวกัน" เพื่อวิ่งเก็บระยะ

สู่เป้าหมาย 23,000 กิโลเมตร โดยได้จัดเสื้อโครงการเพื่อใส่

วิ่งและเป็นที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และรายได้จากการ

จำหน่ายเสื้อจะนำไปใช้บริจาคในกิจกรรมการกุศลของวิทยาลัย

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต

ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Streaming

ใน FanPage FB : SantapolCollege หรือ รับชมวีดิโอได้ที่นี่

การมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก

วิทยาลัยสันตพล ได้แก่ ทุนการศึกษา iPad mini ทุนการศึกษา

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และทุนการศึกษาเงินสด 10,000 บาท

มูลค่ารวม 1,602,152 บาท ภาพถ่าย

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563

 ท่านพลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และอุปนายกสภาวิทยาลัยสันตพล เป็นประธานในพิธีประสาท

ปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน

2563 ภาพถ่าย  วีดิโอข่าว

หน้า 1/42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th