ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ article

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี เพื่อพัฒนาระบบการถ่ายทอดประชุมทางไกลด้านระบบงานสารสนเทศ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดทำโครงการบริการวิชาการให้กับเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับเทศบาลตำบลบ้านเชียง

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี article

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ ชุมชนบ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อปรับสภาพแวดล้อมการทำงานการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และปรับปรุงกระบวนการทำงานเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มผลผลิต

โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 6 UCC Business Plan Awards article

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยสันตพล ได้เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจครั้งที่ 6 UCC Business Plan Awards จัดโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดแข่งขันที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารอบทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ทางวิทยาลัยสันตพลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมีชื่อผลงาน บจก.Discovery Banchiang....

โครงการทัศนศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2555 “MARKETING STU SURPASS LAOS 2012” article

ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมและปรับตัวสู่การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน

หน้า 25/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th