ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลพิธีประสาทปริญญาบัตร 2554 - 2555 article

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปี 2554-2555 โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตร(วิชาชีพครู) และปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร  และมีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก...

โครงการ จิตอาสาสัมพันธ์ แบ่งปันสื่อการสอนเพื่อน้องวัยเรียน article

เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2555 วิทยาลัยสันตพล โดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับชมรมจิตอาสา ได้จัดโครงการ จิตอาสาสัมพันธ์ แบ่งปันสื่อการสอนเพื่อน้องวัยเรียน  ณ โรงเรียนบ้านนาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี โดยมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ประจำชมรมจิตอาสา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมกับนักศึกษาทุกสาขา วิทยาลัยสันตพล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หน้าแรก  ll  หน้าสอง

โครงการ "ถวายสังฆาน ฟังธรรม นำความสุข" article

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 วิทยาลัยสันตพล โดยชมรมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ "ถวายสังฆทาน ฟังธรรม นำความสุข" ขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยสันตพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดอุดรธานี article

ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสันตพล ได้ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

กิจกรรมการแข่งขันประกวด Scoopy i Marketing Plan Contest Project 5 article

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนการตลาดโครงการ Scoopy i Marketing Plan Contest Project 5 จัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด โดยมีอาจารย์ รุ่งศิริ สระบัว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หน้า 28/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th