ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 article

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจรายละเอียดสอบถามได้ที่ 082 840 1555 , 089 842 2366

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยสันตพล โดยสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อ อ.สารัชต์ วิเศษหลง โทร. 081-369-8315

สันตพลนิทรรศ'59 : Beyond Imagination (วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559) article

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม และกีฬาประเภทต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดการแข่งขันคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน กติกาการแข่งขันแต่ละประเภท และาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่ ชิงถ้วยรางวัลจาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี และผู้เข้าแข่งขันทุกคนรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท ทุนการศึกษาเงินสด 10,000 บาท  ทุน iPad mini , ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวภายในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ที่ STU Service Center

ป.บัณฑิต รุ่น 17 รับใบประกอบวิชาชีพครู

ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สามารถรับใบประกอบวิชาชีพครู ได้ที่วิทยาลัยสันตพล ตั้งแต่วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 7/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 11/23
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th