ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2565ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2565 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2565
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552กำหนดการ ก้าวแรกน้องใหม่ STU First Day 2008

วิทยาลัยสันตพล จัดงานก้าวแรกน้องใหม่ "STU First Day 2008" วันจันทร์-อังคาร ที่ 7-8 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.00 น. ที่วิทยาลัยสันตพล ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Campus สำหรับสาวก STU น้องใหม่ เช่น Walk Rally  , รอบกองไฟ , กีฬาชิงรางวัล และ Campus อื่นๆ อีกมากมาย  พร้อมแจกเสื้อน้องใหม่ และประกาศนียบัตร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

กำหนดการครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยสันตพล (ร่วมภาคภูมิใจ 1 ทศวรรษ)

วิทยาลัยสันตพล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและผู้สนใจร่วมงานครบรอบ 10 ปี

ประกาศ ขั้นตอนการทำสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2551
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550 ติดต่อรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2551

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2550

ขั้นตอนการขอรับ Transcript ให้เตรียมเอกสารดังนี้
   1.ใบเสร็จรับเงินชำระค่า Transcript
   2. บัตรประจำตัวนักศึกษา
   3. บัตรประชาชน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร 042-323464 ต่อ 101

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ประจำปีการศึกษา 2551

สำหรับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช.  และ ปวส. หรือเทียบเท่า  เพื่อส่งเสริมผู้รับทุนการศึกษา  ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาระดับปริญญาตรี 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2551 article

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ภาคสมทบ) (ภาคปกติ)
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ตรวจสอบผลการเรียน 2/2550 article

Click ที่นี้

วิทยาลัยสันตพล จะเข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2551

วิทยาลัยสันตพล จะเข้าร่วมขบวนแห่ประเพณี
ลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว 
ประจำปี 2551 
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551 
ณ บริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหนองตาไก้ 
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2565
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ article
หน้า 19/22
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th