ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566article

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท ประจำ1/2566
สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566  เป็นต้นไป 
โดยสามารถติดต่อขอรับที่ STU Serive Center หรือ 
แจ้งความประสงค์ให้ส่ง Transcript ทางไปรษณีย์ ได้ที่นี่

ประกาศห้องสอบ ที่นั่งสอบปลายภาคเรียน 1/2566article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และปริญญาโทสามารถตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ได้
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบผังสอบและที่นั่งสอบ                                   ระเบียบการแต่งกายนักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565article

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติการสอบพิเศษ สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลาสอบพิเศษ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา2565
วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566ได้ 
ที่นี่

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2566 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์กู้ยืม กยศ./กรอ.
ในภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
การจองวันเซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืม กยศ. ได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. 2565 article

นักศึกษา รหัส 64-65 ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมจาก กยศ.
ปีการศึกษา 2565 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติการให้กู้ยืม
และกำหนดการเซ็นต์สัญญาและแบบยืนยันฯ ได้ด้านล่างนี้

ประกาศรายชื่อรอบที่ 1    
ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 

ขั้นตอนการจองวัน/เวลาและเซ็นต์สัญญาฯ   

หน้า 1/19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th