ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2566
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introกำหนดการการกู้ยืม กยศ.กรอ.ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ในปีการศึกษา 2561 ให้ติดต่อขอรับเอกสารแบบคำขอกู้ยืม และดำเนินการตามกำหนดการ คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อสอบพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน/2559 article

วิทยาลัยฯ กำหนดสอบพิเศษประจำภาคฤดูร้อน/2559 ในวันเสาร์ที่ 17- วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิต และระดับปริญญาโท สามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน/เวลา และที่นั่งสอบพิเศษ  ได้ที่นี่

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2560article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 3-11 มิถุนายน 2560 เท่านั้น (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

ประกาศ วันและเวลาสอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 article

นักศึกษาสามารถตรอบสอบรายชื่อ วันและเวลาสอบพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 และ 26 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายชื่อสอบพิเศษภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
2. ห้องสอบ

ประกาศ วันและเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถตรวจสอบวันและเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ได้ตามด้านล่างนี้
1. ประกาศวัน และเวลาสอบ รายวิชาทดสอบความรู้
2. รายชื่อสอบความวัดรู้

หน้า 5/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th