ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559

ภาพการประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยสันตพล 2559 : STU Freshy Contest 2016 Dream V (5) : Start up Victory

ประมวลภาพกีฬาน้องใหม่ วิทยาลัยสันตพล 2559

กีฬาน้องใหม่วิทยาลัยสันตพล 2559 : STU Freshy Games 2016 กิจกรรมสร้างความมิตรภาพและความสามัคคีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศดำนา โครงการ STU Riceberry Glory the King article

วิทยาลัยสันตพลปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในแปลงนาสาธิต โครงการ STU Riceberry Glory the King เพื่อทำวิจัยข้าวไรซ์เบอร์รี่ร่วมกับชุมชนชาวบ้านค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2559

ประมวลภาพความสุขจากกิจกรรม "รับน้องใหม่ 59"

กำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพงานกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 12/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th