ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2564

ภาพบรรยากาศการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา
2564 ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ซึ่งได้ผลการประกัน
คุณภาพในระดับดี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในทุกระดับ                ชมภาพถ่าย

วีดิโอ "STU ความรักและความผูกพัน"

วีดิโอบัณฑิตระดับปริญญาตรี " STU ความรักและความผูกพัน"
ฉายให้กับบัณฑิตหลังเสร็จพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำ
ปีการศึกษา 2563-2564  วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบ พระชนมพรรษา  รับชมวีดิโอ

วีดิโอสาธิตการเข้ารับปริญญาบัตร เอกสารการฝึกซ้อม และคำแนะนำสำหรับบัณฑิตarticle

บัณฑิต มหาบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

กรุณาศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการซ้อมรับปริญญาบัตร
-
วีดิโอสาธิตการเข้ารับการประสาทปริญญาบัตร
- เอกสารการฝึกซ้อม กำหนดการ และคำแนะนำต่างๆ 
- เพลงวิทยาลัยสันตพล

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ

มหาวิทยาลัยเนชั่น

ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้หัวข้อ "Education

Change Innovation of New Normal" ในวันที่ 26

กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 

ผ่าน http://conference.stu.ac.th/index.php


 

โครงการนักศึกษาปริญญาตรี พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2564 รอบที่ 2

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองนัดพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพบปะพูดคุยกันในช่วงการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรึกษาปัญหา ผลกระทบ

จากโควิด-19 ต่อการเรียน รับคำแนะนำที่จะช่วยให้การ

ปรับตัวในสถานการณ์โควิดในระหว่างวันที่ 8-9 และ

15-16 กันยายน 2564 สามารถจองวัน/เวลาพบได้ที่นี่

หน้า 2/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th