ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง" article

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคพิชิตใจนายจ้าง” ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 12  กุมภาพันธ์  2555
โดยได้รับเกียรติจาก คุณโอรสสา ฤทธิกาญจน์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด  (ศูนย์การค้า ยูดีทาวน์ อุดรธานี) และได้รับเกียรติจาก คุณอัษฎาวุธ แพงสา Professional Hair and Makeup Artist (ร้าน M Salon) มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) article

สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 12กุมภาพันธ์2555 ที่ผ่านมาโดยได้เชิญคุณธนินท์รัฐ  ภักดีภิญโญทวี ผู้จัดการทั่วไป  ศุนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการก้าวสู่ AEC"

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2555 article

วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2555 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555 โดยมีนายธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกองเชียร์ เชียร์รีดเดอร์..มีนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลและนักศึกษา MBA จาก สปป.ลาว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2 ปี 2555 article

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555 วิทยาลัยสันตพลได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย (Safety on the way for the king season 2)  โดยมีคณะผู้บริหาร นักศึกษาวิทยาลัยสันตพล และนักศึกษา MBA จาก สปป.ลาว ไปตามจุดต่างๆ 4 จุด ได้แก่ ตลาดหนองบัว ตลาดเทศบาล 1 สวนสาธารณะหนองประจักษ์ และศูนย์การค้า UD TOWN เพื่อแจกหมวกกันน๊อคและกิจกรรมการแสดงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) article

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (Train the Marketer) ขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 22 มกราคม 2555

หน้า 32/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th