ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยสันตพล โดยผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธงชัย ลาวรรณ อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล อาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงาน

อบรมพัฒนาศักภาพผู้นำนักศึกษา ปี 54 article

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสันตพลได้นำนักศึกษาแกนนำนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาเข้าอบรมในโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2554”  กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร อาจารย์จักริน นันทโพธิเดช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ  

MBA รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงาน บริษัท สยามกลการ จำกัด article

เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2554  นักศึกษา MBA รุ่นที่ 4 โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่าง วิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับ วิทยาลัยสันตพล เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท สยามกลการ จำกัด..

MBA รุ่นที่ 4 นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน article

เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554 โครงการความร่วมมือการบรการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับ วิทยาลัยสันตพล จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา MBA รุ่นที่ 4

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสันตพล ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

หน้า 36/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th