ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปี
การ
ศึกษา 2561 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ "CHANGE :
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน"และ "COMPETENCY :
สะท้อนสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่มีผลต่องาน" และ  "STOCK
TRADING FOR BEGINNERS : ความรู้เบื้องต้นการลงทุน
หลักทรัพย์สำหรับมือใหม่"
ชมภาพถ่าย  ชมสกู๊ปข่าว

ภาพงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2561 : 20 ปี วิทยาลัย

สันตพล การศึกษาสร้างความสุข  การแสดงผลงานของนักศึกษา

หน่วยงานที่ทำโครงการบริการวิชาการร่วมกับวิทยาลัยสันตพล

และการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดศิลปะ และวัฒนธรรม

ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 1,500 คน ชมภาพถ่าย  ชมสกู๊ปข่าว

ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และอุปนายกสภาวิทยาลัยสันตพล เป็นประธานในพิธีประสาท

ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องประชุม

นายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา ชมภาพถ่าย  ชมสกู๊ปข่าว

งานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2561

ชมภาพและเทปบันทึกงานประกวดดาวเดือนวิทยาลัยสันตพล

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 STU Freshy

Contest 2018 : Dreams Project 7 

ชมภาพ    ชมวีดิโอการประกวดฯ

พิธีกำเนิดช่อราชพฤกษ์ รำลึกพระคุณครู สู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4

ผศ. ว่าที่ รอ. ดร. เจริญชัย พรไพรเพชร    และพิธีกำเนิด

ช่อราชพฤกษ์  รำลึกพระคุณครู  สู่ขวัญน้องใหม่  ประจำ

ปีการศึกษา 2561 และมอบรางวัลและใบประกาศฯ

ให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง

ชมภาพถ่าย  ชมวีดิโอข่าว

หน้า 6/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th