ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 7/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ ห้องสอบและที่นั่งสอบ รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบฯ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครผู้ประกอบการ/จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยสันตพล (ระดับ ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปรการศึกษา 2559 ดูรายละอียดการสมัครได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559 article

ประเภททุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

คณะบริหารธรุกิจ
   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขาการตลาด
   สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
   สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะบัญชี
คณะนิติศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน "สันตพลนิทรรศ 58 : ASEAN Connected" article

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงาน "สันพลนิทรรศ 58 : ASEAN Connected" ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สามารถดูรายละเอียด คลิก

 

หน้า 12/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th