ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มารายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 และดำเนินการตามประกาศวิทยาลัยสันตพล ฉบับที่ 7/2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 article

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานที่สอบ ห้องสอบและที่นั่งสอบ รวมถึงข้อปฏิบัติในการสอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2559 article

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน และคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศการสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559

รับสมัครผู้ประกอบการ/จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยสันตพล

วิทยาลัยสันตพล (ระดับ ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในปรการศึกษา 2559 ดูรายละอียดการสมัครได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2559 article

ประเภททุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

คณะบริหารธรุกิจ
   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขาการตลาด
   สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
   สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะบัญชี
คณะนิติศาสตร์

หน้า 12/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th