ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ปีการศึกษา 2553 article

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาประเภท ทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประจำปีการศึกษา 2553 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมทั้งเข้ารายงานตัวเพื่อขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

คลิกตรวจสอบรายชื่อ > หน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | หน้าที่ 4

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนฟรี ปีการศึกษา 2553

เปิดเรียนระดับป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2553

เปิดเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 10 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 10      เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน  2553   รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

อาคารสำนักอธิการบดี (หลังใหม่)

วิทยาลัยสันตพล กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักอธิการบดี (หลังใหม่) เพื่อให้บริการนักศึกษาในรูปแบบ one-stop service  ซึ่งจะให้บริการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 8       เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553                     รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 เต็ม article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 7        เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553                เต็ม

กีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 11 (STU GAMES # 11)

การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 9-17 มกราคม 2553  นักศึกษาระดับปริญญาโท ป.บัณฑิต และปริญญาตรี จากวิทยาลัยสันตพล ศูนย์สกลนคร และสปป.ลาว เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ ครั้งที่ 2 article

นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว  กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ  ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 6 (เต็ม)

วิทยาลัยสันตพลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6  ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552 เปิดเรียน   วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552                                 (บัดนี้เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร)

หน้า 18/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th