ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552อาคารสำนักอธิการบดี (หลังใหม่)

วิทยาลัยสันตพล กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักอธิการบดี (หลังใหม่) เพื่อให้บริการนักศึกษาในรูปแบบ one-stop service  ซึ่งจะให้บริการได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 8       เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553                     รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 เต็ม article

วิทยาลัยสันตพล รับสมัครนักศึกษาใหม่            หลักสูตร ป.บัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  รุ่นที่ 7        เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553                เต็ม

กีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 11 (STU GAMES # 11)

การแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 9-17 มกราคม 2553  นักศึกษาระดับปริญญาโท ป.บัณฑิต และปริญญาตรี จากวิทยาลัยสันตพล ศูนย์สกลนคร และสปป.ลาว เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ ครั้งที่ 2 article

นักศึกษา M.B.A. รุ่นที่ 2 สปป.ลาว  กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการจัดการ  ครั้งที่ 2

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 6 (เต็ม)

วิทยาลัยสันตพลเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6  ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม 2552 เปิดเรียน   วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552                                 (บัดนี้เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร)

ปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชึพครู รุ่นที่ 5 (เต็ม) article

เนื่องจากที่นั่งเต็มก่อนกำหนด  เปลี่ยนแปลง      วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากเดิม วันเสาร์ที่      15  สิงหาคม 2552   เป็น วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552

รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปริญญาตรี article

วิทยาลัยสันตพลรับสมัครนักศึกษาใหม่             ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2552           มีทุนการศึกษาประเภทเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทุนฯคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค และทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ ติดต่อ      087-228-0189 หรือสมัครเรียนออนไลน์ที่ www.stu.ac.th

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

กำหนดจัดนิทรรศการวิชาการในวันที่ 17 มกราคม 2551 ร่วมชมการแสดงผลงานนักศึกษา
และส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร   รายละเอียดประเภทการแข่งขัน |   Download ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

งานวิจัยวิทยาลัยสันตพล ปีการศึกษา 2550

วิทยาลัยสันตพล โดยนักวิจัยจากคณะ/สาขาต่างๆ
ได้นำเสนอผลงานวิจัยสถาบัน จำนวน 6 เรื่อง
ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้อง 244
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

หน้า 18/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th