ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต 2565 article

ผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำปี

การศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบคะแนนรายบุคคล

และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ใน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

ขอให้ศึกษาประกาศของวิทยาลัยฯ โดยละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร M.Ed.65

วิทยาลัยสันตพลประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้สนใจ

เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถ

ศึกษาประกาศรับสมัคร/ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต 2565 article

ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  รายละเอียดข้อปฏิบัติการสอบฯ

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และการ

กรอกแบบฟอร์มรับการตรวจ ATK 

วีดิโอแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกภายใต้มาตรการการป้องกัน

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

งานสันตพลนิทรรศ 2564

งานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2564

ซึ่งวิทยาลัยสันตพลได้จัดการประกวด/การแข่งขัน ได้แก่

- การแข่งขันทักษะด้านโปรแกรมสำนักงาน

- การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

- การแข่งขันซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2021

- การแข่งขัน STU E-SPORT 2021

  (ประเภทการแข่งขันเกมส์ ROV)

- การประกวดมารยาทไทย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย /อาชีวศึกษา

ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด/

การแข่งขันได้ที่นี่

 

 

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2565 article

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถศึกษารายละเอียด

การสมัครสอบ ดาวน์โหลดประกาศสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564article

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำ

ปีการศึกษา 2564   ประเภท ทุนเงินสด 10,000 บาท 

ทุน iPad   ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวเพื่อขอรับ

ทุนที่ STU Service Center ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4  ถึง

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564เท่านั้น เพื่อเข้ารับทุน

การศึกษาในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ในเวลา

และสถานที่ที่วิทยาลัยกำหนดในประกาศ

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนเงินสด 10,000 บาท

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2 

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุน iPad ครั้งที่ 1

- รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ทุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

  ครั้งที่ 1

กำหนดการและข้อปฏิบัติของบัณฑิตสำหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 2563-2564article

ด้วยพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564

อยู่ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอให้บัณฑิตฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ศึกษากำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติ

    บัณฑิต มหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา และบุคคลเข้าร่วม

    งาน                             (กำหนดการ)    (ข้อปฏิบัติ)

2. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีฯ

   ให้เสร็จภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 

                                        (แบบฟอร์มลงทะเบียนฯ)

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรช่วงโควิด 2/2564

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าเรียน

ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19  คลิ๊กที่นี่

รอบที่ 3 - รายชื่อนักศึกษาได้เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาล 1/2564 article

รอบที่ 3 สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการขอรับ

สิทธิ์เงินเยียวยาฯ จากรัฐบาลผ่าน google

forms และส่งเอกสารการขอรับสิทธิ์ฯ มาทาง

ไปรษณีย์แล้วนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานปลัด

กระทรวงอุดมศึกษาฯได้อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา

ดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบ

รายชื่อตามประเภทต่างๆ และดำเนินการ

ตามประกาศของวิทยาลัยฯ ให้ครบถ้วน 

เพื่อที่วิทยาลัยฯ   จะได้โอนเงินเยียวยาภายใน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ต่อไป

กรณีนักศึกษาที่ยังดำเนินการขอรับสิทธิ์เงิน

เยียวยาฯ ไม่สมบูรณ์ กรุณาเร่งดำเนินการให้

ครบถ้วนภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

เพื่อวิทยาลัยฯ จะได้เสนอ สป.อว. อนุมัติ

รายชื่อและโอนเงินเยียวยาให้ภายในวันอาทิตย์ 

5 ธันวาคม 2564

 

นักศึกษาจองวัน/เวลาตรวจหาเชื้อโควิดด้วย ATK

ก่อนเริ่มเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษา

สามารถจองวัน/เวลาตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพล

ได้ผ่าน แบบฟอร์มการจองตรวจ ATK นี้ โดยได้

กำหนดวันจองล่วงหน้าสัปดาห์ต่อสัปดาห์

(การตรวจ ATK ที่วิทยาลัยสันตพล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

หน้า 4/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th