ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาระดับปริญญาต รีสามารถตรวจสอบ วัน เวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2555  คลิกดูรายละเอียด

1. ประกาศ วันเวลา รายวิชาที่ทดสอบความรู้

2. ายชื่อนักศึกษา และรายวิชาที่ทดสอบความรู้

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 article

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

กำหนดการการรับ Transcript สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 article

กำหนด การรับ Transcript ฉบับเป็นทางการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ระดับปริญญาตรี) สามารถมารับตั้งแต่ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
 

ตารางเรียนประจำภาคที่ 3 ปีการศึกษา 2555 article

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สามารถตรวจสอบรายวิชา ห้องเรียน วัน/เวลาเรียน และวัน/เวลาสอบ ได้ดังรายละเอียดนี้

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน/2555 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ' 52-55  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน/2555 วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2556 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามกำหนดข้างต้น จะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้าวันละ 100 บาท)

หน้า 13/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th