ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introกำหนดการรับทรานสคริปต์article

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำภาคฤดูร้อน/2552 สามารถติดต่อรับทรานสคริปต์และสั่งตัดชุดครุยปริญญา ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2553

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2552

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552       เช่น วันลงทะเบียนเรียน     วันลด-เพิ่มวิชา         วันสอบกลางภาค ปลายภาค  วันประกาศผล     การสอบ เป็นต้น

วันหยุดประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท และปฏิทินกิจกรรม

https://www.stu.ac.th/images/column_1688646710/ปฏิทินการศึกษา ป_ตรี 2566.pdf
https://www.stu.ac.th/images/column_1688646710/ป_บัณฑิต-ปฏิทินการศึกษา 2566.pdf
https://www.stu.ac.th/images/column_1688646710/ป_โท-ปฏิทินการศึกษา 2566.pdf
https://www.stu.ac.th/images/column_1688646710/ปฏิทินกิจกรรม 2566.pdf

คำร้อง STU Service Center
หน้า 17/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th