ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introปฏิทินการศึกษา 2558 ป.ตรี
กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557article

ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดต่อขอรับ Transcript ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ วัน และ เวลา รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษาที่จะสอบวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 สามารถตรวจสอบ วันและเวลาสอบ พร้อมรายชื่อเข้าสอบ รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) ได้ตามเอกสารแนบ

1. วันและเวลาในการสอบวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา
2.
รายชื่อเข้าสอบแต่ละรายวิชา

แจ้งผลการสอบวัดความรู้เทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบเทียบโอนความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบวัน/เวลาสอบ และห้องสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.

ประกาศ วัน และ เวลา รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมรายชื่อ ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1. รายวิชาสอบวัดความรู้

2. รายชื่อสอบวัดความรู้ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557

หน้า 7/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th