ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2566ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2566 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2566
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

This Column Introประกาศ วัน และ เวลา รายวิชาทดสอบความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) article

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถตรวจสอบ วัน เวลา พร้อมรายชื่อ ที่จะเข้าสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 ได้ดังนี้

1. รายวิชาสอบวัดความรู้

2. รายชื่อสอบวัดความรู้ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2557

ประกาศ การสอบพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 article

นักศึกษาที่ยื่นสอบพิเศษสามารถเข้าสอบได้ในวันที่ 13-14 กันยายน 2557 สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 article

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่งานทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2557

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556

กำหนดการรับใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ข้อแนะนำในการลงทะเบียนข้อสอบวัดความรุ้เทียบโอนรายวิชา article
หน้า 8/19
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th