ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 คู่มือโครงงาน คู่มือฝึกงาน
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกายนักศึกษา ป.ตรี
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
dot
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2564
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2564ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2564 ป.โท
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล
งานประกันคุณภาพการศึกษา

Download เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

1.  ตารางสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2555 (PDF File)

 ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสันตพล ประจำปีการศึกษา 2556article
ปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556article
ตารางการปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.article

ตารางการปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์ สมศ.

แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  สามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ที่นี่

1.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (3 กุมภาพันธ์ 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (3 กุมภาพันธ์ 2554)

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th