ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
bulletศิษย์เก่าวิทยาลัยสันตพล
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
การเรียนออนไลน์ ระบบ STU FLIP
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสกอ.
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพลขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยเอก ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร รับรางวัลเกียรติยศ(ระดับอุดมศึกษา) article

โครงการบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสันตพล ขอแสดงความยินดี       ว่าที่ร้อยเอก   ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร เข้ารับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2553

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ MBA รุ่นที่ 3

MBA รุ่นที่ 3 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สายสัมพันธ์ โดยมี นายจักริน  นันทโพธิเดช รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ,นายเกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ คณบดี คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยสันตพลร่วมงาน สถานที่จัดงาน โรงแรมสปริงฟิลด์ รีสอร์ท แอน สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ประมวลภาพนักศึกษา MBA รุ่น 3 ศึกษาดูงาน

โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กับวิทยาลัยสันตพล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษา MBA รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2553... 

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ปีการศึกษา 2553 article

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยสันตพลจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ดาวกระจ่างฟ้า ในโครงการ STU Star Contest 2010 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พิธีมอบ รับปริญญาบัตร MBA รุ่นที่ 2 article

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว จัดพิธีมอบ รับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2552 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA โครงการการบริการวิชาการระหว่างวิทยาลัยรัตนะบริหารธุรกิจ สปป.ลาว กับ วิทยาลัยสันตพล ประเทศไทย รุ่นที่  2  โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลวณิชย์ องคมนตรี นายกสภาวิทยาลัยสันตพล ร่วมเป็นประธานในพิธี

หน้า 38/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th