ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
ข้อมูลสำหรับ
dot
bulletผู้ต้องการศึกษาต่อ
bulletนักศึกษาปัจจุบัน
bulletข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
bulletนักศึกษาต่างชาติ
bulletคณาจารย์ / บุคลากร
bulletระเบียบการและหลักสูตร
dot
Download เอกสาร
dot
bulletมคอ.3 และคู่มือต่างๆ
bulletเอกสาร กยศ./กรอ.
bulletการแต่งกาย นศ.ภาคปกติ/สมทบ
bulletSTU Service Center Online
dot
ปฏิทินวิทยาลัยสันตพล
dot
bulletแนะนำวิธีเรียนออนไลน์
bulletปฏิทินวิทยาลัยสันตพล2567
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.ตรี
bulletปฏิทินการศึกษา2567ป.บัณฑิต
bulletปฏิทินการศึกษา 2567 ป.โท
bulletปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 2567
dot
การชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
bulletวิธีการชำระเงินค่าเล่าเรียน
dot
สำนักวิจัย/วารสารวิชาการ
dot
bulletสำนักวิจัย
bulletวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
bulletงานประชุมวิชาการ
dot
Quick Links
dot
bulletกระทรวงศึกษาธิการ
bulletสปอว
bulletคุรุสภา
bulletกยศ.
bulletห้องสมุด online
bulletการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
dot
ข้อมูลแหล่งงาน
dot
bulletข้อมูลแหล่งงาน
bulletเว็บไซต์สมัครงานภายนอก
bulletจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
bulletสมัครทำงานกับ วิทยาลัยสันตพล

รับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู                                                                      รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2552                                                                                                                                      โครงการบัณฑิตศึกษารับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4                   ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2552ประกาศรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต เพื่อมาติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู article

นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

โครงการวิทยาลัยสันตพล ชวนซ่า ท้าสวมหมวก ปีที่ 4

ขอเชิญชวนชาวอุดรธานี รับหมวกกันน็อคฟรี จากโครงการวิทยาลัยสันตพล ชวนซ่าท้าสวมหมวก ปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 รอรับคูปองรับหมวกกันน็อคฟรี ณ จุดแจกคูปอง 4 แห่ง เวลา 17.00-19.00 น. ดังนี้ 1. ตลาดบ้านห้วย 2. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ (ทางเข้าฝั่งจวนผู้ว่าฯ) 3. ตลาดปรีชา 4. ลาน เดอะสแควร์ ยูดีทาวน์ และนำคูปองมารับหมวกกันน็อค ในวันอาทิตยืที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 08.00 น. ที่วิทยาลัยสันตพล พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่ม ฟรี

ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล (รอบคัดเลือก)

ตรวจสอบตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบคัดเลือก) ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ ข่าวการรับสมัครงาน article

บริษัท เพลย์ พอร์ท นัมเบอร์วัน จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง  ด่วน...

เอกสารที่จะเตรียมมาสมัครงาน  ดังนี้

1.  สำเนาบัตรประชาชน
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
4.  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ STU Service Center

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 article

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคน....สาขาวิชาการตลาด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "เปิดกลยุทธิ์ช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ AEC " ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 244.....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และประเภททุน iPad2 article

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และประเภททุน iPad2 ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาให้มารายตัว ที่ลานวัฒนธรรม เวลา 17.00 น. นวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์รับทุนการศึกษา สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประเภททุนคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

2.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประเภททุน iPad2

ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมด้านภาษีอากร" article

“ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยสันตพล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาโครงการ “อบรมด้านภาษีอากร”ในหัวข้อ
1. กฎหมายภาษีอากร และอัตราภาษีใหม่ ปี 2555 โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี 2. การหลีกเลี่ยงภาษี การหลบหลีกภาษีและบทลงโทษ โดย คุณรังสรรค์ หลวงเมือง นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรภาค 10 อุดรธานี 3. คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบัญชี โดย อาจารย์สำเริง นนศิริ และ อาจารย์รติพร  มีชัย อาจารย์ประจำคณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล  โดยสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้ที่ คณะบัญชี วิทยาลัยสันตพล โทรศัพท์ 042 – 323464  ต่อ 225 หรือผู้ประสานงาน อาจารย์ชลลดา  เหมะธุลิน 086 -2292423 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม)”  คลิกดูกำหนดการ....
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา MBA รุ่น 5 ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) article

นักศึกษาปริญญาโท MBA รุ่น 5 สามารถตรวจสอบรายชื่อ / วันเวลา สอบ ที่มีสิทธิ์สอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์ (Defend Proposal) ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาขาวิชาการเงิน และกลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรับรองปริญญาทางวิชาการบัญชี article

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำขั้นตอนการรองรับปริญญาทางวิชาชีพการบัญชี เพื่อเป็นแนวทางแก่สถาบันการศึกษาในการเสนอหลักสูตรให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ  เพื่อการรับรองปริญญาเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญ และการรับรองคุณสมบัติเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ  ดังรายละเอียดนี้

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำปีการศึกษา 1/2555 article

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการ ป.บัณฑิต โครงการพิเศษ ภาครัฐ ประจำภาคเรียนการศึกษา 1/2555  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้า 15/24
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved. วิทยาลัยสันตพล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-323-464 , 082-840-1555 E-mail : info @stu.ac.th